Qiymətlər

Qiymət

Standart tərcümələrinin qiymətləri ilə xidmətlərin qiymət siyahısında tanış ola bilərsiniz. Dəqiq hesablama üçün bizə elektron poçt, məlumat qutusu və ya şəxsən görüş zamanı sorğu təqdim edə bilərsiniz.

Şirkətimiz Sizə məhkəmə tərcümələri də daxil olmaqla Azərbaycan dilindən və Azərbaycan dilinə bütün növ tərcümələrin reallaşmasını məmnuniyyətlə təklif edir.

Biz tərcümə olunmuş sənədlərin mətninin dəqiq və əsli ilə bərabər olmasına dair notarial (məhkəmə) təsdiqlə də təmin etmək gücünə qadirik.  

Yazılı sənədlərin tərcümələri ilə yanaşı, bizim şirkət tərəfindən şifahi tərcümələr də həyata keçirilir, yəni ardıcıl tərcümə, qulağa pıçıldama ilə müşayiət olunan və ya pıçıltı ilə olunan tərcümələr.

Təəssüf ki, müəyyən səbələrdən hələlik məhkəmə (rəsmi) şifahi tərcümələri xidmədlərini təqdim etmirik. Bu sahədə xidmətlərimiz hələ ki, yalnız qeyri-rəsmi olaraq həayata keçirilir. Buna baxmayaraq keyfiyyətə zəmanət olaraq müştərilərimiz sıralarında Azərbaycan və Çex Respublikalarındakı universitetlərin, nazirliklərin, parlamentlərin və digər qurumların daxil olmalarını göstərə bilərik.

Bununla yanaşı seminarlarda və digər konfrans tipli tədbirlərdə, yalnız tərcüməçi deyil, həm də ev sahibi, bələdçi, qonaqların daşınması və yerləşdirilməsinin təmin olunmasını da təşkil edə bilərik.

Menu